Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2019. január 23-i ítélete (a High Court (Írország) [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M. A., S. A., A. Z. kontra The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Írország

(C-661/17. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Menekültpolitika – A nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok – 604/2013/EU rendelet – Mérlegelési záradékok – Értékelési szempontok)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court (Írország)

Az alapeljárás felei

Felperesek: M. A., S. A., A. Z.

Alperesek: The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Írország

Rendelkező rész

Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azon körülmény, hogy az e rendelet értelmében „felelősként” meghatározott tagállam az EUSZ 50. cikknek megfelelően bejelentette az Európai Unióból való kilépésre irányuló szándékát, nem kötelezi arra az e meghatározást végző tagállamot, hogy az e 17. cikk (1) bekezdésében előírt mérlegelési záradék alkalmazásával maga vizsgálja meg a szóban forgó védelem iránti kérelmet.

A 604/2013/EU rendeletet úgy kell értelmezni, hogy az nem írja elő, hogy az e rendeletben előírt feltételek alapján felelős tagállam meghatározását és az említett rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében előírt mérlegelési záradék gyakorlását ugyanazon nemzeti hatóság végezze.

A 604/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem kötelezi az e rendeletben előírt feltételek alapján a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért nem felelős tagállamot arra, hogy az említett rendelet 17. cikkének (1) bekezdése alapján vegye figyelembe a gyermek mindenek felett álló érdekét, és maga vizsgálja meg e kérelmet.

A 604/2013/EU rendelet 27. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem írja elő jogorvoslat biztosításának kötelezettségét az e rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében előírt lehetőség igénybe vételének elmaradásáról szóló határozattal szemben, annak sérelme nélkül, hogy e határozatot az átadásra vonatkozó határozattal szembeni jogorvoslat keretében lehet vitatni.

A 604/2013/EU rendelet 20. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ellenkező bizonyíték hiányában e rendelkezés vélelmet állít fel, amely szerint a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja a helyzetének a szülőkétől elválaszthatatlanként történő kezelése.

____________

1 HL C 42., 2018.2.5