Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. studenoga 2015. uputio High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Ujedinjena Kraljevina) – The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

(predmet C-591/15)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: The Gibraltar Betting and Gaming Association LimitedTuženik: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's TreasuryPrethodna pitanjaZa potrebe član

ostupka: engleskiSud koji je uputio zahtjevHigh Court of Justice Queen's Bench Divi

sion (Administrati

ve Court)Stranke glavnog postupkaTužitelj: The Gibraltar Betting and Gaming Association LimitedTuže

nik: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's TreasuryPrethodna pitanjaZa potrebe članka 56. UFEU-a i s obzirom na ustavne odnose između Gibraltara i Ujedinjene Kraljevine:Treba li

Gibraltar i UK smatrati kao da su dijelom jedne države članice za potrebe prava EU-a tako da se članak 56. UFEU-a ne primjenjuje, osim u mjeri u kojoj se može primijeniti na unutarnju mjeru? Podredno,S obzirom na članak 355. stavak 3. UFEU

-a, ima li Gibraltar ustavni položaj zasebnog područja UK-a unutar EU-a tako da se pružanje usluga između Gibraltara i UK-a treba smatrati trgovinom unutar EU-a za potrebe članka 56. UFEU-a? Podredno,Treba li Gibraltar smatrati trećom zemljom ili područjem s učinkom da se pravo EU-a primjenjuje samo na trgovinu između njih u okolnostima u kojima pravo EU-a ima učinak između države članice i države nečlanice? Podredno,Treba li prema ustavnom odnosu između Gibraltara i UK-a postupati na neki drugi način za potrebe članka 56. UFEU-a?Predstavljaju li nacionalne mjere oporezivanja s obilježjima poput onih u Novom poreznom sustavu ograničenje slobode kretanja usluga za potrebe članak 56. UFEU-a?Ako da, predstavljaju li ciljevi, za koje je sud koji je uputio zahtjev utvrdio da

ih domaće mjere (poput Novog poreznog sustava) slijede, legitimne ciljeve, kojima se može opravdati ograničenje pra

va na slobodu kretanja usluga prema članku 56. UFEU-a?

____________