Language of document :

2015 m. lapkričio 13 d. High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

(Byla C-591/15)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Atsakovė: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

Prejudiciniai klausimai

Atsižvelgiant į SESV 56 straipsnį ir Gibraltaro bei Jungtinės Karalystės konstitucinius santykius:

Ar ES teisės taikymo tikslais Gibraltarą ir Jungtinę Karalystę reikia laikyti vienos valstybės narės dalimis ir todėl SESV 56 straipsnis taikomas tik tiek, kiek jis gali būti taikomas vidaus priemonėms? Arba,

Ar atsižvelgiant į SESV 355 straipsnio 3 dalį Gibraltaras turi atskiros nuo Jungtinės Karalystės teritorijos konstitucinį statusą Europos Sąjungoje ir todėl SESV 56 straipsnio tikslais paslaugų teikimas tarp Gibraltaro ir Jungtinės Karalystės turi būti laikomas prekyba ES viduje? Arba,

Ar Gibraltarą reikia laikyti trečiąja šalimi ar teritorija ir todėl ES teisė prekybai tarp Gibraltaro ir Jungtinės Karalystės taikoma tik tuo atveju, kai ES teisė turi poveikio valstybės narės santykiams su ne valstybe nare? Arba,Ar SESV 56 straipsnio tikslais Gibraltaro ir Jungtinės Karalystės konstituciniai santykiai vertintini kaip nors kitaip?Ar tokiomis nacionalinėmis apmokestinimo priemonėmis, kokios nustatytos pagal naująją apmokestinimo tvarką, ribojama laisvo paslaugų judėjimo teisė, nustatyta SESV 56 straipsnyje?Jeigu taip, ar tikslai, kurių, kaip nustatė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, siekiama vidaus priemonėmis (kaip antai naująja apmokestinimo tvarka), yra teisėti tikslai, kuriais galima pateisinti l

aisvo paslaugų judėjimo teisės, nustatytos SESV 56 straipsnyje, apribojimą?

____________