Language of document :

2017 m. birželio 13 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, prašoma The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

(Byla C-591/15)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 355 straipsnio 3 punktas – Gibraltaro statusas – SESV 56 straipsnis – Laisvė teikti paslaugas – Išimtinai vidaus situacija – Nepriimtinumas)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: The Queen, prašoma The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Atsakovės: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

Rezoliucinė dalis

SESV 355 straipsnio 3 dalį kartu su SESV 56 straipsniu reikia aiškinti taip, kad ūkio subjektų, įsisteigusių Gibraltare, paslaugų teikimas Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiems ar gyvenantiems asmenims atsižvelgiant į Sąjungos teisę yra situacija, kurios visi elementai susiję su viena valstybe nare.

____________

1  –    OL C 27, 2016 1 25.