Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Paris (Frankrig) den 8. oktober 2019 – Republikken Moldova mod Selskabet Komstroy indtrådt i selskabet Energoalians’ rettigheder

(Sag C-741/19)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel de Paris

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Republikken Moldova

Sagsøgt: Selskabet Komstroy indtrådt i selskabet Energoalians’ rettigheder

Præjudicielle spørgsmål

skal energichartertraktatens artikel 1, nr. 6) fortolkes således, at en fordring, der er opstået på baggrund af en kontrakt om salg af elektricitet, hvor investor ikke har foretaget noget indskud i værtslandet, kan udgøre en »investering« i denne artikels forstand?

skal energichartertraktatens artikel 26, stk. 1, fortolkes således, at en investors erhvervelse – fra en kontraherende part – af en fordring, der er stiftet af en økonomisk operatør, som er fremmed for de stater, der er parter, udgør en investering?

skal energichartertraktatens artikel 26, stk. 1, fortolkes således, at en fordring – tilhørende en investor – som er opstået på baggrund af en kontrakt om salg af elektricitet, der leveres ved værtsstatens grænse, kan udgøre en investering foretaget på en anden kontraherende parts område, hvis ikke denne investor har udøvet nogen økonomisk aktivitet på den pågældende parts territorium?

____________