Language of document :

2019 m. spalio 8 d. Cour d'appel de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Moldovos Respublika / Bendrovė Komstroy, perėmusi bendrovės Energoalians teises

(Byla C-741/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Paris

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Moldovos Respublika

Atsakovė apeliaciniame procese: Bendrovė Komstroy, perėmusi bendrovės Energoalians teises

Prejudiciniai klausimai

–    Ar Energetikos chartijos sutarties 1 straipsnio 6 punktas turi būti aiškinamas taip, kad su elektros energijos pardavimo sutartimi, kuri nereiškia jokio investuotojo įnašo priimančioje valstybėje, susijęs skolinis reikalavimas gali būti „investicija“, kaip ji suprantama pagal šį straipsnį?

–    Ar Energetikos chartijos sutarties 26 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad susitariančiosios šalies investuotojo įgytas užsienio ekonominės veiklos vykdytojo skolinis reikalavimas yra investicija sutarties šalyse?

–    Ar Energetikos chartijos sutarties 26 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad investuotojo skolinis reikalavimas, susijęs su iki priimančios valstybės sienos tiekiamos elektros energijos pardavimo sutartimi, gali būti investicija kitos susitariančiosios šalies teritorijoje, jeigu tos šalies teritorijoje investuotojas nesiverčia jokia ekonomine veikla?

____________