Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Paris (Francija) 8. oktobra 2019 – Republika Moldavija/Société Komstroy, pravna naslednica družbe Energoalians

(Zadeva C-741/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Paris

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Republika Moldavija

Tožena stranka: Société Komstroy, pravna naslednica družbe Energoalians

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1, točka 6, Pogodbe o energetski listini razlagati tako, da je terjatev na podlagi pogodbe o prodaji električne energije, ki ni povezana z nobenim vložkom vlagatelja v državi gostiteljici, lahko „naložba“ v smislu tega člena?

Ali je treba člen 26(1) Pogodbe o energetski listini razlagati tako, da je to, da vlagatelj iz države pogodbenice te pogodbe pridobi terjatev, nastalo pri gospodarskem subjektu, ki ni iz ene od držav pogodbenic te pogodbe, naložba?

Ali je treba člen 26(1) Pogodbe o energetski listini razlagati tako, da je terjatev, ki jo ima vlagatelj na podlagi pogodbe o prodaji električne energije, dobavljene na mejo države gostiteljice, lahko naložba, uresničena na območju druge pogodbenice, če vlagatelj na ozemlju zadnjenavedene države ne opravlja nobene gospodarske dejavnosti?

____________