Language of document :

2013 m. balandžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Sąjungos Tarybą

(Byla C-209/13)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama E. Jenkinson, S. Behzadi-Spencer, QC M. Hoskins, QC P. Baker, baristerio V. Wakefield

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Tarybos sprendimą 2013/52/ES, kuriuo leidžiamas tvirtesnis bendradarbiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje.

Priteisti iš Tarybos Jungtinės Karalystės šioje byloje patirtų išlaidų atlyginimą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis ieškinio pagrindas: Tarybos sprendimas 2013/52/ES prieštarauja SESV 327 straipsniui, nes juo leidžiama įvesti finansinių sandorių mokestį (FSM), sukelsiantį padarinius už susitariančiųjų valstybių teritorijos ribų, o tai pažeis nedalyvaujančių valstybių kompetenciją, teises ir pareigas.

Antrasis ieškinio pagrindas: Tarybos sprendimas 2013/52/ES neteisėtas, nes juo leidžiama įvesti FSM, sukelsiantį padarinius už susitariančiųjų valstybių teritorijos ribų, o to negalima pagrįsti tarptautine paprotine teise.

Trečiasis ieškinio pagrindas: Tarybos sprendimas 2013/52/ES prieštarauja SESV 332 straipsniui, nes juo leidžiamas tvirtesnis bendradarbiavimas FSM srityje, o tai neišvengiamai sukels nedalyvaujančioms valstybėms išlaidų.

____________

1 - OL L 22, p. 11