Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 18. aprīlī - Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste/Eiropas Savienības Padome

(lieta C-209/13)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (pārstāvji - E. Jenkinson, S. Behzadi-Spencer, pārstāvji, M. Hoskins QC, P. Baker QC, V. Wakefield, Barrister)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāju prasījumi:

atcelt Padomes Lēmumu 2013/52/ES, ar ko atļauj ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā, un

piespriest Padomei atlīdzināt Apvienotajai Karalistei šajā tiesvedībā radušos tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Padomes Lēmums 2013/52/ES esot pretrunā LESD 327. pantam, jo tas atļauj uzlikt finanšu darījumu nodokli ("FDN") ar pārrobežu iedarbību, ar kuru netiks ievērota valstu, kuras nav dalībvalstis, kompetence, tiesības un pienākumi.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Padomes Lēmums 2013/52/ES esot prettiesisks, jo tas ļauj uzlikt FDN ar pārrobežu iedarbību, kuram starptautiskajās paražu tiesībās nav pamatojuma.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Padomes Lēmums 2013/52/ES esot pretrunā LESD 332. pantam, jo tas atļauj ciešāku sadarbību FDN jomā, kura piemērošana nenovēršami radītu izdevumus valstīm, kuras nav dalībvalstis.

____________

1 - OV L 22, 11. lpp.