Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 30. aprilli 2014. aasta otsus – Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik versus Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-209/13)1

(Finantstehingute maksu ühine süsteem – Otsus, millega ELTL artikli 329 lõike 1 alusel antakse luba tõhustatud koostööks – Otsus 2013/52/EL – Tühistamishagi seoses ELTL artiklite 327 ja 332 ning rahvusvahelise tavaõiguse rikkumisega)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: E. Jenkinson ja S. Behzadi-Spencer, keda abistasid M. Hoskins QC, P. Baker, QC, ja barrister V. Wakefield)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A.-M. Colaert, F. Florindo Gijón ja A. de Gregorio Merino)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Belgia Kuningriik (esindajad: J.-C. Halleux ja M. Jacobs), Saksamaa Liitvabariik (esindajad: T. Henze, J. Möller ja K. Petersen), Prantsuse Vabariik (esindajad: D. Colas ja J.-S. Pilczer), Austria Vabariik (esindaja: C. Pesendorfer), Portugali Vabariik (esindajad: L. Inez Fernandes, J. Menezes Leitão ja A. Cunha), Euroopa Parlament (esindajad: A. Neergaard ja R. van de Westelaken), Euroopa Komisjon (esindajad: R. Lyal, B. Smulders ja W. Mölls)

Ese

Tühistamishagi – Nõukogu 22. jaanuari 2013. aasta otsuse 2013/52/EL, millega antakse luba teha tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas (ELT L 22, lk 11) tühistamine – ELTL artiklite 327 ja 332 rikkumine

Resolutsioon

1.    Jätta hagi rahuldamata.

2.    Mõista kohtukulud välja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigilt.

3.    Jätta Belgia Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Prantsuse Vabariigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 ELT C 171, 15.6.2013.