Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 30 aprilie 2014 – Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord/Consiliul Uniunii europene

(Cauza C-209/13)1

[Sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare – Autorizarea unei cooperări consolidate în temeiul articolului 329 alineatul (1) TFUE – Decizia 2013/52/UE – Acțiune în anulare pentru încălcarea articolelor 327 TFUE și 332 TFUE, precum și a dreptului internațional cutumiar]

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (reprezentanţi: E. Jenkinson şi S. Behzadi-Spencer, agenţi asistaţi de M. Hoskins şi P. Baker QC şi V. Wakefield, Barrister)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanţi: A.-M. Colaert, F. Florindo Gijón şi A. de Gregorio Merino, agenţi)

Interveniente în susținerea pârâtului: Regatul Belgiei (reprezentanţi: J.-C. Halleux şi M. Jacobs, agenţi), Republica Federală Germania (reprezentanţi: T. Henze, J. Möller şi K. Petersen, agenţi), Republica Franceză (reprezentanţi: D. Colas şi J.-S. Pilczer, agenţi), Republica Austria (reprezentant: C. Pesendorfer, agent), Republica Portugheză (reprezentanţi: L. Inez Fernandes, J. Menezes Leitão şi A. Cunha, agenţi), Parlamentul European (reprezentanţi: A. Neergaard şi R. van de Westelaken, agenţi), Comisia Europeană (reprezentanţi: R. Lyal, B. Smulders şi W. Mölls, agenţi)

Obiectul

Acțiune în anulare - Anularea Deciziei 2013/52/UE a Consiliului din 22 ianuarie 2013 privind autorizarea unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare (JO L 22, p.11) – Încălcarea articolelor 327 TFUE și 332 TFUE

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la plata cheltuielilor de judecată.

Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Austria, Republica Portugheză, Parlamentul European și Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 171, 15.6.2013.