Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 23. dubna 2020 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht - Německo) – Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG v. Spolková republika Německo

(Spojené věci C-101/19 a 102/19)1

„Řízení o předběžné otázce – Humánní léčivé přípravky – Směrnice 2001/83/ES – Články 62 a 69 – Informace v označení na obalu a v příbalové informaci homeopatických léčivých přípravků – Taxativní výčet informací, nebo možnost doplnit další informace v souladu se souhrnem údajů o přípravku, které jsou užitečné pro pacienta – Údaje o dávkování homeopatických léčivých přípravků“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Žalovaná: Spolková republika Německo

Výrok

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, musí být vykládána v tom smyslu, že brání tomu, aby příbalová informace uvedená v článku 69 této směrnice obsahovala další informace než ty, které jsou vyjmenovány v tomto ustanovení, zejména pokyn k dávkování homeopatických léčivých přípravků, na které se vztahuje uvedené ustanovení.

____________

1 Úř. věst. C 172, 20.5.2019.