Language of document :

Presuda Suda (osmo vijeće) od 23. travnja 2020. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Bundesverwaltungsgericht - Njemačka) – Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG protiv Bundesrepublik Deutschland

(spojeni predmeti C-101/19 i C-102/19)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Lijekovi za humanu primjenu – Direktiva 2001/83/EZ – Članci 62. i 69. – Podaci koji se navode na označivanju i uputi o homeopatskim lijekovima – Iscrpan popis navoda ili mogućnost dodavanja informacija korisnih za pacijenta koje su u skladu sa sažetkom opisa svojstava proizvoda – Podaci o doziranju homeopatskih lijekova)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjeve

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Tuženik: Bundesrepublik Deutschland

Izreka

Direktivu 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu, kako je izmijenjena Direktivom 2004/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004., treba tumačiti na način da joj se protivi to da uputa o lijeku iz njezina članka 69. sadržava druge informacije osim onih navedenih u toj odredbi, osobito podatak o doziranju homeopatskih lijekova na koje se navedena odredba odnosi.

____________

1 SL C 172, 20. 5. 2019.