Language of document :

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2020. április 23-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-101/19. és C-102/19. sz. egyesített ügyek)1

(Előzetes döntéshozatal – Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek – 2001/83/EK irányelv – 62. és 69. cikk – A homeopátiás gyógyszerek címkéjén és betegtájékoztatóján szereplő információk – A betegek szempontjából hasznos, az alkalmazási előírással összeegyeztethető információk kimerítő felsorolása, illetve kiegészíthetősége – Homeopátiás gyógyszerek adagolására vonatkozó információk)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Rendelkező rész

A 2004. március 31-i 2004/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha az irányelv 69. cikkében említett betegtájékoztató az e rendelkezésben felsoroltakon kívül más információkat – például az említett rendelkezéssel érintett homeopátiás gyógyszerek adagolására vonatkozó utasítást – is tartalmaz.

____________

1 HL C 172., 2019.5.20.