Language of document :

2020 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG / Vokietijos Federacinė Respublika

(Sujungtos bylos C-101/19 ir C-102/19)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Žmonėms skirti vaistai – Direktyva 2001/83/EB – 62 ir 69 straipsniai – Homeopatinių vaistų ženklinime ir informaciniame lapelyje pateikiama informacija – Išsamus informacijos sąrašas arba galimybė papildyti pacientui naudinga informacija, suderinama su vaisto charakteristikų santrauka – Nurodymai apie homeopatinių vaistų dozavimą)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Rezoliucinė dalis

2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, su pakeitimais, padarytais 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/27/EB, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama jos 69 straipsnyje numatytame informaciniame lapelyje pateikti kitokią informaciją, nei išvardyta šioje nuostatoje, konkrečiai nurodymus apie homeopatinių vaistų, kuriems ši nuostata taikoma, dozavimą.

____________

1 OL C 172, 2019 5 20.