Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. listopada 2019. uputio cour d'appel de Paris (Francuska) – Republika Moldova protiv Društva Komstroy, pravni sljednik društva Energoalians

(predmet C-741/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d'appel de Paris

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Republika Moldova

Tuženik: Društvo Komstroy, pravni sljednik društva Energoalians

Prethodna pitanja

Treba li članak 1. stavak 6. Ugovora o Energetskoj povelji tumačiti na način da tražbina koja proizlazi iz ugovora o prodaji električne energije koja nije uključivala ulog ulagača u državu domaćina može predstavljati „ulaganje” u smislu tog članka?

Treba li članak 26. stavak 1. Ugovora o Energetskoj povelji tumačiti na način da tražbina koju ulagač stekne od ugovorne stranke predstavlja ulaganje stranog gospodarskog subjekta u državama članicama?

Treba li članak 26. stavak 1. Ugovora o Energetskoj povelji tumačiti na način da tražbina koja pripada ulagaču na temelju ugovora o prodaji električne energije isporučene na granici države domaćina može predstavljati ulaganje ostvareno na području druge ugovorne stranke, uz nepostojanja bilo kakve gospodarske djelatnosti koju ulagač obavlja na području posljednje?

____________