Language of document :

A Cour d'appel de Paris (Franciaország) által 2019. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Moldovai Köztársaság kontra Komstroy társaság, az Energoalians társaság jogutódjaként eljárva

(C-741/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Paris (Franciaország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Moldovai Köztársaság

Alperes: Komstroy társaság, az Energoalians társaság jogutódjaként eljárva

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Energia Charta Egyezmény 1. cikkének (6) bekezdését, hogy egy villamosenergia-szolgáltatási szerződésből származó követelés, amely a befektető részéről nem járt a fogadó országban semmilyen vagyoni hozzájárulással, e cikk értelmében vett „befektetésnek” tekinthető?

Úgy kell-e értelmezni az Energia Charta Egyezmény 26. cikkének (1) bekezdését, hogy a szerződő államokon kívüli valamely gazdasági szereplő által létrehozott valamely követelésnek az egyik szerződő fél befektetője általi megszerzése „befektetésnek” tekinthető?

Úgy kell-e értelmezni az Energia Charta Egyezmény 26. cikkének (1) bekezdését, hogy egy befektetőt – a fogadó állam határára szállított villamos energia szolgáltatására vonatkozói szerződéséből eredően – megillető követelés egy másik szerződő fél területén létrehozott befektetésnek tekinthető anélkül, hogy e befektető az utóbbi szerződő fél területén bármilyen gazdasági tevékenységet végezne?”

____________