Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. oktobrī iesniedza Cour d'appel de Paris (Francija) – Moldāvijas Republika/Sabiedrība Komstroy, sabiedrības Energoalians tiesību pārņēmēja

(Lieta C-741/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d'appel de Paris

Pamatlietas puses

Prasītāja: Moldāvijas Republika

Atbildētāja: Sabiedrība Komstroy, sabiedrības Energoalians tiesību pārņēmēja

Prejudiciālie jautājumi

Vai Enerģētikas hartas nolīguma 1. panta 6. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka prasījums, kas izriet no elektroenerģijas pārdošanas līguma un kurā ieguldītājam nav paredzēts nekāds ieguldījums uzņēmējā valstī, var būt “ieguldījums” šī panta izpratnē?

Vai Enerģētikas hartas nolīguma 26. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ieguldījums ir vienas līgumslēdzējpuses ieguldītāja veikta prasījuma pirkšana, ko ir veicis saimnieciskās darbības subjekts, kas nav no līgumslēdzējām valstīm?

Vai Enerģētikas hartas nolīguma 26. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka prasījums, kas pieder kādam ieguldītājam un kas ir radies no uzņēmējas valsts pierobežā piegādātas elektroenerģijas pārdošanas līguma, var būt ieguldījums, kas veikts citas līgumslēdzējpuses teritorijā, kaut arī ieguldītājs tur neveic nekādu saimniecisko darbību?

____________