Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de cour d'appel de Paris (Franța) la 8 octombrie 2019 – Republica Moldova/Societatea Komstroy, succesoare în drepturi a societății Energoalians

(Cauza C-741/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Paris

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Republica Moldova

Pârâtă: Societatea Komstroy, succesoare în drepturi a societății Energoalians

Întrebările preliminare

Articolul 1 punctul 6 din Tratatul privind Carta energiei trebuie interpretat în sensul că o creanță rezultată dintr-un contract de vânzare de energie electrică care nu a implicat niciun aport din partea investitorului în statul gazdă poate constitui o «investiție» în sensul acestui articol?

Articolul 26 alineatul (1) din Tratatul privind Carta energiei trebuie interpretat în sensul că constituie o investiție dobândirea de către un investitor al unei părți contractante a unei creanțe constituite de un operator economic străin în statele părți?

Articolul 26 alineatul (1) din Tratatul privind Carta energiei trebuie interpretat în sensul că o creanță care aparține unui investitor, rezultată dintr-un contract de vânzare de energie electrică livrată la frontiera statului gazdă, poate constitui o investiție realizată în regiunea unei alte părți contractante, în lipsa oricărei activități economice desfășurate de investitor pe teritoriul acesteia din urmă?

____________