Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Paris (Francúzsko) 8. októbra 2019 – Moldavská republika/spoločnosť Komstroy, právna nástupkyňa spoločnosti Energoalians

(vec C-741/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Moldavská republika

Žalovaná: spoločnosť Komstroy, právna nástupkyňa spoločnosti Energoalians

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 1 (6) Zmluvy o energetickej charte vykladať v tom zmysle, že pohľadávka vyplývajúca zo zmluvy o predaji elektrickej energie, ktorá nezahŕňa žiadny vklad zo strany investora v hostiteľskom štáte, môže predstavovať „investíciu“ v zmysle tohto článku?

Má sa článok 26 (1) Zmluvy o energetickej charte vykladať v tom zmysle, že nadobudnutie pohľadávky, ktorú vytvoril hospodársky subjekt, ktorý nepochádza zo žiadneho zmluvného štátu, investorom zmluvnej strany, predstavuje investíciu?

Má sa článok 26 (1) Zmluvy o energetickej charte vykladať v tom zmysle, že pohľadávka patriaca investorovi a vyplývajúca zo zmluvy o predaji elektrickej energie, ktorá bola dodaná na hranicu hostiteľského štátu, môže predstavovať investíciu uskutočnenú v oblasti inej zmluvnej strany, ak investor nevykonával na území tejto inej zmluvnej strany žiadnu hospodársku činnosť?

____________