Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. septembra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Paris - Francija) – Republika Moldavija/Komstroy LLC, pravna naslednica družbe Energoalians

(Zadeva C-741/19)1

(Predhodno odločanje – Pogodba o energetski listini – Člen 26 – Neuporaba med državami članicami – Arbitražna odločba – Sodni nadzor – Pristojnost sodišča države članice – Spor med gospodarskim subjektom iz tretje države in tretjo državo – Pristojnost Sodišča – Člen 1, točka 6, Pogodbe o energetski listini – Pojem „naložba“)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Paris

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Republika Moldavija

Tožena stranka: Komstroy LLC, pravna naslednica družbe Energoalians

Izrek

Člen 1, točka 6, in člen 26(1) Pogodbe o energetski listini, podpisane v Lizboni 17. decembra 1994, ki je bila v imenu Evropskih skupnosti odobrena s Sklepom Sveta in Komisije z dne 23. septembra 1997 (98/181/ES, ESPJ, Euratom), je treba razlagati tako, da to, da podjetje iz pogodbenice te pogodbe pridobi terjatev, ki izhaja iz pogodbe o dobavi električne energije, ki ni povezana z naložbo, in ki jo ima podjetje iz tretje države glede na navedeno pogodbo do javnega podjetja druge pogodbenice te pogodbe, ne pomeni „naložbe“ v smislu teh določb.

____________

1 UL C 413, 9.12.2019.