Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Cassatie (Belgia) 7. juulil 2021 – VP Capital NV versus Belgia riik, teised menetlusosalised: PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, Ernst & Young Tax Consultants BV, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

(kohtuasi C-414/21)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van Cassatie

Põhikohtuasja pooled

Hageja: VP Capital NV

Kostja: Belgia riik

Teised menetlusosalised: PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, Ernst & Young Tax Consultants BV, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

Eelotsuse küsimused

Kas kõnealune riigisisene kord rikub ELTL artikliga 49 tagatud asutamisvabadust, kui selle tagajärjeks on, et Luksemburgi äriühing, kes kirjendab aktsiakahjumi Luksemburgis ja selle küll põhimõtteliselt oma maksustatavast tulust maha arvab, kuid ei saa seda tekkinud maksualase kahjumikirje tõttu tegelikult sellest tulust maha arvata, maksustatakse pärast tema registrijärgse asukoha Belgiasse üleviimist seoses kõnealuse varade allahindamisega Belgias; välja arvatud juhul, kui allahindamisest saadud tulu kirjendatakse mittekättesaadaval kohustuste kontol; samas kui Belgia äriühingut, kes kirjendas aktsiakahjumi Belgias, seoses kõnealuse varade allahindamisega ei maksustata, kui kahjum ei ole eelnevalt Belgia maksustatavast tulust maha arvatud, ilma et allahindamise aluseks olev kahjum tuleks kirjendada mittekättesaadaval kohustuste kontol?

____________