Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 19. marca 2013 – Infante García-Consuegra/Komisia

(vec F-10/12)1

(Verejná služba – Odmena – Diéty – Preloženie – Priznanie diét – Úradník majiteľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v novom mieste výkonu zamestnania – Dôkaz o vzniku nákladov spojených s dočasným umiestnením v novom mieste výkonu zamestnania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: José Joaquín Infante García-Consuegra (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciVerejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie zamietajúce priznanie diét žalobcoviVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Európska komisia znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli J. J. Infantemu Garcíovi-Consuegrovi.3.    J. J. Infante García-Consuegra znáša polovicu vlastných trov konania.