Language of document :

Žaloba podaná dne 23. ledna 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-10/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým se zamítá poskytování denních příspěvků žalobci.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 24. května 2011 a výslovné rozhodnutí o zamítnutí jeho stížnosti ze dne 24. října 2011 a uložit Komisi, aby mu vyplácala denní příspěvky;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.