Language of document :

Talan väckt den 20 januari 2012 – ZZ mot Easa

(Mål F-8/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten B.-H. Vincent)

Svarande: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att säga upp sökanden och yrkande om ersättning för den skada som sökanden påstår sig ha lidit på grund av uppsägningen och påstådda trakasserier.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förplikta Easa att betala 1 514 257,48 euro, jämte lagstadgad ränta från och med beloppets förfallodag, i ersättning för ekonomisk och ideell skada i samband med sökandens förlust av tjänsten som tillfälligt anställd,

förplikta Easa att i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) betala ett belopp om 500 euro per dag, jämte lagstadga ränta från och med beloppens förfallodag, från och med den 31 maj 2010 till och med dagen för delgivningen av det angripna beslutet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.