Language of document :

Sag anlagt den 16. januar 2012 – ZZ mod Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

(Sag F-7/12)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og A. Tymen)

Sagsøgt: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af karriereudviklingsrapporten for 2009, af listen over omklassificering af tjenestemænd for 2010 og, om fornødent, af afgørelsen om afslag på sagsøgerens ansøgning af 17. oktober 2011

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for 2009.

Annullation af afgørelsen af 16. november 2010 om fastsættelse af listen over omklassificerede ansatte i forbindelse med omklassificeringen 2010.

Om fornødent annullation af afgørelsen af 17. oktober 2011 om afslag på sagsøgerens klage af 16. juni 2011.

ENISA tilpligtes at betale sagens omkostninger.