Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 16. janvārī – ZZ/European Network and Information Security Agency (ENISA)

(lieta F-7/12)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – L. Levi, A. Tymen, lawyers)

Atbildētāja: European Network and Information Security Agency (ENISA)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt 2009. gada novērtējuma ziņojumu, 2010. gadā amatā paaugstināmo ierēdņu sarakstu un, vajadzības gadījumā, 2011. gada 17. oktobra lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums

Prasītāja prasījumi:

atcelt prasītāja 2009. gada novērtējuma ziņojumu;

atcelt 2010. gada 16. novembra lēmumu, kurā paredzēts to ierēdņu saraksts, kurus paredzēts paaugstināt amatā 2010. gadā;

vajadzības gadījumā atcelt 2011. gada 17. oktobra lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja 2011. gada 16. jūnija sūdzība;

piespriest ENISA atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.