Language of document :

Beroep ingesteld op 16 januari 2012 – ZZ / Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)

(Zaak F-7/12)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi, A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het beoordelingsrapport over 2009, van de lijst van de in 2010 bevorderde ambtenaren en, indien nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek van 17 oktober 2011

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over 2009;

nietigverklaring van het besluit van 16 november 2010 houdende vaststelling van de lijst van personeelsleden die in het kader van de bevorderingsronde 2010 zijn bevorderd;

indien nodig, nietigverklaring van het besluit van 17 oktober 2011 tot afwijzing van verzoekers klacht van 16 juni 2011;

verwijzing van ENISA in de kosten van de procedure.