Language of document :

Acțiune introdusă la 16 ianuarie 2012 – ZZ/Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA)

(Cauza F-7/12)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi, A. Tymen, avocați)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului de evoluție a carierei pentru anul 2009, a listei de reclasificare a funcționarilor pentru anul 2010 și, dacă este necesar, a deciziei din 17 octombrie 2011de respingere a reclamației sale

Concluziile reclamantei

Anularea raportului de evoluție a carierei reclamantului pentru anul 2009;

anularea deciziei din 16 noiembrie 2010 de stabilire a listei personalului reclasificat pentru exercițiul de reclasificare 2010;

dacă este necesar, anularea deciziei din 17 octombrie 2011 de respingere a plângerii reclamantului din 16 iunie 2011;

obligarea ENISA la plata cheltuielilor de judecată.