Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 27.2.2104 (Tribunal Superior de Justicia de Cataluñan (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Transportes Jordi Besora, SL v. Generalitat de Catalunya

(Asia C-82/12)1

(Välilliset verot – Valmisteverot – Direktiivi 92/12/ETY – 3 artiklan 2 kohta – Kivennäisöljyt – Vähittäiskaupasta kannettava vero – Erityistarkoituksen käsite – Toimivallan siirtäminen itsehallintoalueille – Rahoittaminen – Verotuottojen kohdentaminen ennalta määrättyyn tarkoitukseen – Terveydenhuoltoon ja ympäristöön liittyvien menojen rahoittaminen)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Transportes Jordi Besora, SL

Vastaaja: Generalitat de Catalunya

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö – Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25.2.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY (EYVL L 76, s. 1) 3 artiklan 2 kohdan tulkinta – Kivennäisöljyt – Tiettyjen polttoaineiden vähittäismyynnistä kannettava erityisvero – Sellaiset muut välilliset verot kuin lähdeverot, joille on asetettu erityistavoitteita – Vero, jolle asetettuun erityiseen tavoitteeseen voitaisiin päästä muulla yhdenmukaistetulla verolla – Vero, joka on otettu käyttöön siirrettäessä toimivaltaa alueille ja jonka avulla on ollut tarkoitus osittain kattaa alueille niille siirretyistä uusista toimivaltuuksista syntyvät kustannukset – Puhtaasti varainhoidollinen tavoite

Tuomiolauselma

Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25.2.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY 3 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa otetaan käyttöön pääasiassa kyseessä olevan, tiettyjen kivennäisöljyjen vähittäiskaupasta kannettavan veron (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) kaltainen kivennäisöljyjen vähittäiskaupasta kannettava vero, sillä ei voida katsoa, että tällaisella verolla olisi mainitussa säännöksessä tarkoitettu erityistarkoitus, koska tämän veron, jolla on tarkoitus rahoittaa kyseisillä aluehallintoelimillä terveyden ja ympäristön alalla olevan toimivallan käyttö, tarkoituksena ei ole itsessään taata terveyden ja ympäristön suojelua.

____________

1 EUVL C 138, 12.5.2012.