Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 27-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de Cataluña [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Transportes Jordi Besora, SL kontra Generalitat de Catalunya

(C-82/12. sz. ügy)1

(Közvetett adók – Jövedéki adók – 92/12/EGK irányelv – A 3. cikk (2) bekezdése – Ásványolajok – Kiskereskedelmi értékesítésekre kivetett adó – A „különleges cél” fogalma – Az autonóm közösségekre átruházott hatáskörök – Finanszírozás – Előre meghatározott hozzárendelés – Az egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó és környezetvédelmi kiadások)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Az alapeljárás felei

Felperes: Transportes Jordi Besora, SL

Alperes: Generalitat de Catalunya

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – A jövedékiadó–köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK irányelv (HL L 76., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 179. o.) 3. cikke (2) bekezdésének értelmezése – Ásványolajok – Egyes szénhidrogének kiskereskedelmi értékesítését terhelő különleges adó – Különleges célokat követő, a jövedéki adótól eltérő közvetett adók – Más, harmonizált adóval elérhető célt követő adó – Bizonyos hatáskörök régiókra történő átruházásával egyidejűleg kivetett, és részben a régiók számára az új átruházott hatáskörökből jelentkező költségek fedezésére szolgáló adó – Tisztán költségvetési cél

Rendelkező rész

A jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétesek az ásványolajok kiskereskedelmi értékesítésére olyan adót bevezető nemzeti jogszabályok, mint amilyen az alapeljárásban szóban forgó, az egyes ásványolajok értékesítésére felszámított adó (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos), amennyiben az ilyen adó nem tekinthető az e rendelkezés szerinti különleges célt követőnek, mivel az érintett területi önkormányzatok egészségügyi és környezetvédelmi hatáskörei gyakorlásának finanszírozására irányuló ezen adó önmagában nem az egészség és a környezet védelmének biztosítására irányul.

____________

1 HL C 138., 2012.5.12.