Language of document :

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - Španija) – Transportes Jordi Besora, SL proti Generalitat de Catalunya

(Zadeva C-82/12)1

(Posredni davki – Trošarine – Direktiva 92/12/EGS – Člen 3(2) – Mineralna olja – Davek na prodajo na drobno – Pojem „posebni namen“ – Prenos pristojnosti na avtonomne skupnosti – Financiranje – Vnaprej določen namen – Izdatki za zdravstveno varstvo in okoljski izdatki)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Transportes Jordi Besora, SL

Tožena stranka: Generalitat de Catalunya

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Razlaga člena 3(2) Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o posebnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 179) – Mineralna olja – Posebni davek na maloprodajo določenih mineralnih olj – Posredne dajatve, ki niso trošarine za posebne namene – Davek, ki zasleduje cilj, ki se ga lahko doseže z drugim usklajenim davkom – Davek, ki je bil vzpostavljen istočasno s prenosom določenih pristojnosti na regije in katerega namen je delno kritje stroškov regij, povezanih z novimi prenesenimi pristojnostmi – Zgolj proračunski namen.

Izrek

Člen 3(2) Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki uvaja davek od prodaje mineralnih olj na drobno, kakršen je davek na prodajo nekaterih ogljikovodikov na drobno (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos), ki se obravnava v postopku v glavni stvari, saj za tak davek ni mogoče šteti, da ima poseben namen v smislu te določbe, če ta davek, ki je namenjen financiranju izvajanja pristojnosti zadevnih ozemeljskih skupnosti na področju zdravstva in okolja, sam po sebi ni namenjen zagotavljanju varstva zdravja in okolja.

____________

1 UL C 138, 12.5.2012.