Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varchoven administrativen sad (Bulharsko) dne 12. listopadu 2020 – „AKZ - Burgas“ EOOD v. Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika - Burgas“

(Věc C-602/20)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varchoven administrativen sad

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: „AKZ - Burgas“ EOOD

Odpůrce v řízení o kasačním opravném prostředku: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“

Předběžné otázky

Brání unijní právo takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, která zákonné úroky, jež musí být zaplaceny při vrácení příspěvků na sociální pojištění vybraných v rozporu s unijním právem, omezuje na úroky, které vznikly ode dne následujícího po podání žádosti o vrácení hlavní částky?

Brání unijní právo, zejména zásady rovnocennosti a efektivity, takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, která zákonné úroky, jež musí být zaplaceny při vrácení povinných příspěvků na sociální pojištění vybraných v rozporu s unijním právem, omezuje na úroky, které vznikly ode dne následujícího po podání žádosti o vrácení těchto bezdůvodně uhrazených/neoprávněně vybraných částek až do jejich vrácení?

____________