Language of document : ECLI:EU:C:2020:261

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

HENRIKA SAUGMANDSGAARDA ØE

przedstawiona w dniu 2 kwietnia 2020 r.(1)

Sprawa C264/19

Constantin Film Verleih GmbH

przeciwko

YouTube LLC,

Google Inc.

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy)]

Odesłanie prejudycjalne – Prawo autorskie i prawa pokrewne – Platforma wymiany plików wideo przez Internet – YouTube – Zamieszczenie filmu w sieci bez zgody podmiotu praw – Powództwo dotyczące naruszenia prawa własności intelektualnej – Dyrektywa 2004/48/WE – Artykuł  8 – Prawo do informacji przysługujące podmiotowi praw – Artykuł  8 ust. 2 lit. a) – Pojęcie „nazw i adresów” – Zakres – Adres poczty elektronicznej, adres IP i numer telefonu – Wyłączenie1      Język oryginału: francuski.