Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szombathelyi Törvényszékon esittänyt 24.6.2013 – Sebestyén Katalin v. Kővári Zsolt Csaba ym.

(Asia C-342/13)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Szombathelyi Törvényszék

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Sebestyén Katalin

Vastaajat: Kővári Zsolt Csaba, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. ja Raiffeisen Bank Zrt.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY1 (jäljempänä direktiivi) 3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että kohtuuttomana voidaan pitää sellaista luottosopimuksessa olevaa sopimuslauseketta, jonka mukaan kuluttajan ja pankin väliset, kyseistä sopimusta koskevat riidat kuuluvat kolmen välimiehen kokoonpanossa toimivan Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságin (rahoitus- ja pääomamarkkinoiden pysyvä välitystuomioistuin) yksinomaiseen toimivaltaan?

Onko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY (jäljempänä direktiivi) 3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että luottosopimuksessa oleva sopimuslauseke, jonka mukaan kuluttajan ja pankin väliset, kyseistä luottosopimusta koskevat riidat kuuluvat tässä sopimuksessa määrätyin poikkeuksin kolmen välimiehen kokoonpanossa toimivan Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságin yksinomaiseen toimivaltaan, on kohtuuton siitä riippumatta, että kyseisessä luottosopimuksessa tiedotetaan vuonna 1994 välimiesmenettelystä annetussa laissa [a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény] säädetyn menettelyn ja yleisessä tuomioistuimessa käytävän oikeudenkäynnin välisistä eroista?