Language of document : ECLI:EU:C:2014:1857

Predmet C‑342/13

Katalin Sebestyén

protiv

Zsolt Csaba Kővári i dr.

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Szombathelyi Törvényszék)

„Zaštita potrošača – Direktiva 93/13/EEZ – Ugovor o hipotekarnom kreditu sklopljenom s bankom – Ugovorna odredba koja predviđa isključivu nadležnost arbitražnog tijela – Informacije o arbitražnom postupku koje je banka pružila prilikom sklapanja ugovora – Nepoštene ugovorne odredbe – Mjerila procjene“

Sažetak – Rješenje Suda (prvo vijeće) od 3. travnja 2014.

1.        Zaštita potrošača – Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima – Direktiva 93/13 – Nepoštena ugovorna odredba u smislu članka 3.– Ocjenjivanje nepoštenosti ugovorne odredbe od strane nacionalnog suca – Mjerila

(Direktiva Vijeća 93/13, uvodna izjava 16., čl. 3. st. 1. i čl. 4. st.1.)

2.        Zaštita potrošača – Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima – Direktiva 93/13 – Nepoštena ugovorna odredba u smislu članka 3. – Pojam – Ugovorna odredba ugovora o hipotekarnom kreditu koja dodjeljuje isključivu nadležnost za sporove arbitražnom sudu na čije odluke prema nacionalnom pravu ne postoji mogućnost podnošenja žalbe – Ocjenjivanje nepoštenosti ugovorne odredbe od strane nacionalnog suca – Mjerila

(Direktiva Vijeća 93/13, čl. 3. st. 1. i čl. 3. te Prilog st. 1. t. (q))

1.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 27.‑29.)

2.        Članak 3. stavke 1. i 3. Direktive 93/13 o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima kao i stavak 1. točku (q) priloga toj direktivi treba tumačiti u smislu da je na dotičnom nacionalnom sudu, uzimajući u obzir sve okolnosti sklapanja navedenog ugovora, da utvrdi treba li se ugovornu odredbu sadržanu u ugovoru o hipotekarnom kreditu koji je zaključen između banke i potrošača, a koja dodjeljuje isključivu nadležnost za sve sporove nastale u okviru tog ugovora stalnom arbitražnom sudu, na čije odluke prema nacionalnom pravu ne postoji mogućnost podnošenja žalbe, smatrati nepoštenom u smislu tih odredaba. U okviru te procjene dotični nacionalni sud osobito mora:

– provjeriti ima li predmetna ugovorna odredba za predmet ili svrhu isključenje ili ometanje prava potrošača na poduzimanje sudske tužbe ili provođenja svakog drugog pravnog lijeka i

– uzeti u obzir činjenicu da pružanje općih informacija potrošaču o razlikama koje postoje između arbitražnog postupka i redovnog sudskog postupaka prije sklapanja predmetnog ugovora samo za sebe ne dopušta zaključak o nepoštenosti te ugovorne odredbe.

U slučaju potvrdnog odgovora, na navedenom je sudu da utvrdi sve posljedice koje u skladu s nacionalnim pravom iz toga proizlaze kako bi se uvjerio da potrošač nije vezan tom ugovornom odredbom.

(t. 36. i izreka)