Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Alicante (Spania) la 25 iunie 2015 – Banco Popular Español, S.A./Emilio Irles López și Teresa Torres Andreu

(Cauza C-308/15)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Audiencia Provincial de Alicante

Părțile din procedura principală

Apelantă: Banco Popular Español, S.A.

Intimați: Emilio Irles López și Teresa Torres Andreu

Întrebările preliminare

Este compatibil cu principiul neobligativității, consacrat la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE1 a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, faptul că efectele restitutorii rezultate din decizia de constatare a nulității unei clauze prag incluse într-un contract de credit, ca urmare a caracterului său abuziv, nu retroactivează de la momentul încheierii contractului, ci de la o dată ulterioară?

Criteriul bunei-credințe a celor interesați, care servește drept temei pentru limitarea efectului retroactiv ce rezultă dintr-o clauză abuzivă, reprezintă o noțiune autonomă a dreptului Uniunii, care trebuie interpretată în mod uniform de toate statele membre?

În cazul unui răspuns afirmativ, ce criterii trebuie avute în vedere pentru a determina existența bunei-credințe a celor interesați?

În orice caz, este conform cu buna-credință a celor interesați comportamentul unui profesionist [care,] la întocmirea contractului, a cauzat lipsa de transparență care a determinat caracterul abuziv al clauzei?

Riscul unor consecințe grave, care servește drept temei pentru limitarea efectului retroactiv ce rezultă dintr-o clauză abuzivă, reprezintă o noțiune autonomă a dreptului Uniunii care trebuie interpretată în mod uniform?În cazul unui răspuns afirmativ, ce criterii ar trebui luate în considerare?Riscul unor consecințe grave trebuie evaluat luându-se în considerare doar acel risc care se poate produce pentru profesionist sau trebuie avut în vedere și prejudiciul ocazionat consumatorilor, ca urmare a nerestituirii integrale a sumelor plătite în temeiul respectivei clauze prag?Este compatibilă cu principiul neobligativității clauzelor abuzive pentru consumator consacrat la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13 și cu dreptul la o cale de atac eficientă consacrat la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene extinderea automată a aceleiași limitări a efectelor restitutorii rezultate din nulitatea unei clauze „prag”, constatată în cadrul unei proceduri inițiate de o asociație de con

sumatori împotriva [a trei] instituții financiare, asupra acțiunilor individu

ale în constatarea nulității unei clauze „prag”, ca urmare a caracterului său abuziv, exercitate de clienții-consumatori care au încheiat un contract de credit ipotecar cu alte instituții financiare?

____________

1 JO L 95, p.29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273. JO 2000, C 364, p. 1