Language of document :

Ordonanța președintelui Tribunalului din 23 martie 2017 – Ungaria/Comisia

(Cauza T-20/17 R)

(„Măsuri provizorii – Ajutoare de stat – Impozit maghiar pe cifra de afaceri legată de publicitate – Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă și prin care se dispune recuperarea acestuia – Cerere de suspendare a executării – Lipsa urgenței”)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Reclamantă: Ungaria (reprezentant: M. Fehér, agent)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: V. Bottka și P.‑J. Loewenthal, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolele 278 și 279 TFUE prin care se solicită suspendarea executării Deciziei C(2016) 6929 final a Comisiei din 4 noiembrie 2016 privind măsura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) aplicată de Ungaria în materia taxei pe publicitate

Dispozitivul

Respinge cererea de măsuri provizorii.

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

____________