Language of document : ECLI:EU:T:2017:203

Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 23. března 2017 –
Maďarsko v. Komise

(Věc T20/17 R)

„Řízení o předběžných opatřeních – Státní podpory – Maďarská daň z příjmu z reklamy – Rozhodnutí o neslučitelnosti státní podpory s vnitřním trhem a jejím vrácení – Návrh na odklad provádění – Neexistence naléhavosti“

1.      Řízení o předběžných opatřeních – Odklad provádění – Předběžná opatření – Podmínky nařízení – „Fumus boni juris“ – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Kumulativní charakter – Zvážení všech dotčených zájmů – Pořadí přezkumu a způsob ověřování – Posuzovací pravomoc soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních

(Článek 256 odst. 1 SFEU, článek 278 SFEU a článek 279 SFEU; jednací řád Tribunálu, čl. 156 odst. 4)

(viz body 7–10)

2.      Řízení o předběžných opatřeních – Odklad provádění – Předběžná opatření – Podmínky nařízení – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Újma, které se může dovolávat členský stát – Povinnost prokázat vážné zasažení státních úkolů, veřejného pořádku nebo celého hospodářského odvětví, ke kterému by došlo v případě nenařízení předběžného opatření – Neexistence naléhavosti

(Článek 256 SFEU, článek 278 SFEU a článek 279 SFEU; jednací řád Tribunálu, čl. 156 odst. 4)

(viz body 14–21)

Předmět

Návrh podaný na základě článků 278 a 279 SFEU a směřující k odkladu provádění rozhodnutí Komise C(2016) 6929 final ze dne 4. listopadu 2016, které se týká opatření SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) uplatněného Maďarskem v oblasti zdanění příjmů z reklamy.

Výrok

1)

Návrh na odklad provádění se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.