Language of document : ECLI:EU:T:2017:203

Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 23. marta rīkojums –
Ungārija/Komisija

(lieta T20/17 R)

Pagaidu noregulējums – Valsts atbalsts – Ungārijas apgrozījuma nodoklis, kas saistīts ar reklāmu – Lēmums, ar kuru konstatēta atbalsta nesaderība ar iekšējo tirgu un uzdota tā atgūšana – Pieteikums par izpildes apturēšanu – Steidzamības neesamība

1.      Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pagaidu pasākumi – Noteikšanas nosacījumi – “Fumus boni juris” – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Kumulatīvs raksturs – Visu attiecīgo interešu izsvēršana – Izmeklēšanas kārtība un pārbaudes veids – Pagaidu noregulējuma tiesneša novērtējuma brīvība

(LESD 256. panta 1. punkts, 278. un 279. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 156. panta 4. punkts)

(skat. 7.–10. punktu)

2.      Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pagaidu pasākumi – Noteikšanas nosacījumi – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Kaitējums, uz kuru var atsaukties dalībvalsts – Pienākums pierādīt, ka pagaidu pasākuma neesamība būtiski skartu valsts funkciju izpildi, sabiedrisko kārtību vai visu valsts tautsaimniecības nozari – Steidzamības neesamība

(LESD 256., 278. un 279. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 156. panta 4. punkts)

(skat. 14.–21. punktu)

Priekšmets

Pieteikums, kas ir pamatots ar LESD 278. un 279. pantu un kurā tiek lūgts apturēt Komisijas 2016. gada 4. novembra Lēmuma C(2016) 6929 final par pasākumu SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN), ko Ungārija veic no reklāmas gūto ienākumu taksācijas jomā, izpildi.

Rezolutīvā daļa

1)

Pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt.

2)

Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.