Language of document : ECLI:EU:T:2017:203





Beschikking van de president van het Gerecht van 23 maart 2017 –
Hongarije/Commissie

(Zaak T20/17 R)

„Kort geding – Staatssteun – Hongaarse heffing op de omzet uit advertenties – Besluit waarbij steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast – Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging – Geen spoedeisendheid”

1.      Kort geding – Opschorting van tenuitvoerlegging – Voorlopige maatregelen – Voorwaarden voor toekenning – „Fumus boni juris” – Spoedeisendheid – Ernstige en onherstelbare schade – Cumulatieve voorwaarden – Afweging van alle betrokken belangen – Volgorde van onderzoek en wijze van toetsing – Beoordelingsbevoegdheid van de rechter in kort geding

(Art. 256, lid 1, VWEU, 278 VWEU en 279 VWEU; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 156, lid 4)

(zie punten 710)

2.      Kort geding – Opschorting van tenuitvoerlegging – Voorlopige maatregelen – Voorwaarden voor toekenning – Spoedeisendheid – Ernstige en onherstelbare schade – Schade die door een lidstaat kan worden aangevoerd – Verplichting om aan te tonen dat de overheidstaken, de openbare orde of een gehele sector van de economie zonder de maatregel in kortgeding ernstig worden bedreigd – Geen spoedeisendheid

(Art. 256 VWEU, 278 VWEU en 279 VWEU; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 156, lid 4)

(zie punten 1421)

Voorwerp

Verzoek krachtens de artikelen 278 VWEU en 279 VWEU tot opschorting van de tenuitvoerlegging van besluit C(2016) 6929 final van de Commissie van 4 november 2016 inzake steunmaatregel SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) die Hongarije heeft toegepast met betrekking tot de belasting van inkomsten uit advertenties

Dictum

1)

De vordering in kort geding wordt afgewezen.

2)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.