Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 27. června 2019 – Maďarsko v. Komise

(Věc T-20/17)1

„Státní podpory – Maďarská daň z obratu ze šíření reklamy – Progresivní sazba daně – Snížení vyměřovacího základu ve výši 50 % ztrát nahlášených společnostmi, které v roce 2013 nevykázaly zisk – Rozhodnutí kvalifikující opatření podpory jako neslučitelná s vnitřním trhem a nařizující jejich vrácení – Pojem ‚státní podpora‘ – Podmínka selektivity“

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobce: Maďarsko (zástupci: M.-Z. Fehér, G. Koós a E.-Zs. Tóth, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: V. Bottka a P. J. Loewenthal, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalobce: Polská republika (zástupci: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz, A. Kramarczyk – Szaładzińska, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Komise (EU) 2017/329 ze dne 4. listopadu 2016 o opatření SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) provedeném Maďarskem ve věci zdanění obratu z reklamy (Úř. věst. 2017, L 49, s. 36),

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Komise (EU) 2017/329 ze dne 4. listopadu 2016 o opatření SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) provedeném Maďarskem ve věci zdanění obratu z reklamy se zrušuje.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Maďarskem, včetně nákladů řízení o předběžném opatření.

Polská republika ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 78, 13.3.2017.