Language of document :

Üldkohtu 27. juuni 2019. aasta otsus – Ungari versus komisjon

(kohtuasi T-20/17)1

(Riigiabi – Reklaamitulu maksustamine Ungaris – Maksumäärade progressiivsus – Äriühingute, kellel 2013. aastal deklareeritud kasumit ei olnud, edasikantud kahjumi mahaarvamine maksubaasist 50% ulatuses – Otsus, millega abimeetmed tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma – Mõiste „riigiabi“ – Valikulisuse tingimus)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Ungari (esindajad: M.-Z. Fehér, G. Koós ja E.-Zs. Tóth)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: V. Bottka ja P.-J. Loewenthal)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Poola Vabariik (esindajad: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz ja A. Kramarczyk-Szaładzińska)

Ese

ELTL artiklil 263 põhinev nõue tühistada komisjoni 4. novembri 2016. aasta otsus (EL) 2017/329 meetme SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) kohta, mida Ungari on rakendanud reklaamikäibe maksustamisel (ELT 2017, L 49, lk 36).

Resolutsioon

Tühistada komisjoni 4. novembri 2016. aasta otsus (EL) 2017/329 meetme SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) kohta, mida Ungari on rakendanud reklaamikäibe maksustamisel.

Mõista Ungari kohtukulud, nende seas ajutiste meetmete kohaldamise menetluses kantud kulud välja Euroopa Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise enda kohtukulud.

Poola Vabariik kannab ise enda kohtukulud.

____________

1 ELT C 78, 13.3.2017.