Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 6. aprīlī iesniedza Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgārija) – “AGRO – EKO 2013” EOOD/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond “Zemedelie”

(Lieta C-217/21)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Pamatlietas puses

Prasītāja: “AGRO – EKO 2013” EOOD

Atbildētājs: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond “Zemedelie”

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1306/2013 1 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 75. panta 1. punktā izmantotais jēdziens “maksājums” nozīmē procedūras, kas uzsākta, pamatojoties uz maksājuma pieprasījumu, pabeigšanu?

Vai lauksaimnieka pieprasītās summas faktiska saņemšana ir pielīdzināma apstiprinošam maksājuma aģentūras lēmumam par maksājumtiesību aktivizēšanas pieteikumu, vai arī naudas summu nesaņemšana, publicējot maksājumus saistībā ar attiecīgo pasākumu, ir uzskatāma par pieprasīto maksājumtiesību noraidīšanu, ja persona nav tikusi informēta par procedūras turpināšanu, veicot jaunas pārbaudes?

Vai ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 75. panta 1. punktā noteikto termiņu dalībvalstīm tiek noteikts pienākums atbalsta nosacījumu pārbaudi veikt līdz tā beigām, un vai šo pārbaudi var turpināt tikai izņēmuma kārtā?

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 75. panta 1. punktā noteiktā termiņa neievērošana ir uzskatāma par netiešu atbalsta maksājuma atteikumu, ja lauksaimnieks netika informēts par papildu pārbaužu veikšanu un ja par to nav pieejams rakstisks dokuments?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV 2013, L 347, 549. lpp.).