Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Baranya Megyei Bíróság on esittänyt 3.6.2011 - Mecsek-Gabona Kft v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Asia C-273/11)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Baranya Megyei Bíróság

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Mecsek-Gabona Kft

Vastaaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2006/1121 138 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaroiden luovutus vapautetaan arvonlisäverosta, jos tavara on myyty ostajalle, joka on jossakin toisessa jäsenvaltiossa kauppasopimuksen tekohetkellä rekisteröity arvonlisäverovelvollisena, ja kun tavaroita koskevassa kauppasopimuksessa on sovittu siitä, että tavaroiden hallinta- ja omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun tavarat lastataan kuljetusajoneuvoon, ja että ostajalla on velvollisuus kuljettaa tavarat toiseen jäsenvaltioon?

Riittääkö tavaroiden luovutuksen vapauttamiseen arvonlisäverosta myyjän osalta se, että se esittää näytön siitä, että myyty tavara kuljetetaan ulkomaisella kuljetusajoneuvolla ja että myyjällä on ostajan palauttamat CMR-rahtikirjat, vai onko myyjän varmuudella selvitettävä se, että myyty tavara on ylittänyt valtion rajan ja että se on kuljetettu yhteisöön?

Voidaanko tavaroiden luovutuksen arvonlisäverovapaus asettaa kyseenalaiseksi pelkästään sillä perusteella, että toisen jäsenvaltion veroviranomainen peruuttaa ostajan yhteisön verotunnisteen vaikutuksin, jotka ulottuvat taannehtivasti tavaranluovutusta edeltävään ajanjaksoon?

____________

1 - Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1).