Language of document :

A Baranya Megyei Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2011. június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Mecsek-Gabona Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(C-273/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Baranya Megyei Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Mecsek-Gabona Kft.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2006/112 irányelv1 138. cikkének (1) bekezdését akként kell-e értelmezni, hogy a termékértékesítés mentes a HÉA alól, ha a terméket olyan vevő részére értékesítették, aki a HÉA szempontjából egy másik tagállamban az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában nyilvántartásba van véve, és a vevő a termékre vonatkozó adásvételi szerződést azzal köti meg, hogy a rendelkezési jog, a tulajdonjog a szállítóeszközökre történő felrakodással egyidejűleg átszáll a vevőre és a vevőt terheli a másik tagállamba történő szállítás kötelezettsége?

Elegendő-e az eladó részéről a HÉA mentes értékesítés alkalmazásához az, hogy meggyőződik arról, hogy külföldi honosságú gépjárművek szállítják el az eladott árut, rendelkezik a vevő részéről visszaküldött CMR-kel, avagy meg kell bizonyosodnia arról, hogy az eladott termék az államhatárt átlépte és a közösség területére került elszállításra?

Kétségbe vonható-e a HÉA mentes termékértékesítés ténye csupán azon az alapon, hogy egy másik tagállam adóhatósága visszamenőleg, a termékértékesítést megelőző időpontra a vevő közösségi adószámát törli?

____________

1 - A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről, HL L 347., 1. o.