Language of document : ECLI:EU:C:2012:547

Zadeva C‑273/11

Mecsek‑Gabona Kft

proti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Baranya Megyei Bíróság)

„DDV – Direktiva 2006/112/ES – Člen 138(1) – Pogoji za oprostitev transakcije znotraj Skupnosti, pri kateri je kupec dolžan poskrbeti za prevoz blaga, s katerim razpolaga kot lastnik od takrat, ko se natovori na prevozno sredstvo – Obveznost prodajalca, da dokaže, da je blago fizično zapustilo ozemlje države članice dobave – Izbris identifikacijske številke za DDV kupca z retroaktivnim učinkom“

Povzetek – Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 6. septembra 2012

1.        Uskladitev davčne zakonodaje – Skupni sistem davka na dodano vrednost – Oprostitev dobave znotraj skupnosti – Zavrnitev oprostitve kupca – Dopustnost – Pogoji

(Direktiva Sveta 2006/112, člen 138(1))

2.        Uskladitev davčne zakonodaje – Skupni sistem davka na dodano vrednost – Oprostitev dobave znotraj Skupnosti – Izbris identifikacijske številke za davek na dodano vrednost kupca z retroaktivnim učinkom – Neobstoj vpliva na ugodnost oprostitve

(Direktiva Sveta 2006/112, člen 138(1))

1.        V okoliščinah, v katerih je pravica do razpolaganja z blagom kot lastnik prenesena na ozemlju navedene države članice na kupca s sedežem v drugi državi članici, ki ima ob prenosu identifikacijsko številko za davek na dodano vrednost te druge države članice in je prevzel obveznost prevoza navedenega blaga v to državo članico, pri čemer se prodajalec prepriča, da je bilo blago iz njegovega skladišča naloženo na tovornjake, registrirane v tujini, in razpolaga s tovornimi listi CMR (Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga), ki jih je kupec poslal iz namembne držav članice in ki dokazujejo, da je bilo blago prepeljano iz države članice prodajalca, je treba člen 138(1) Direktive Sveta 2006/112 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2010/88, razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da se prodajalcu zavrne pravica do oprostitve DDV za dobavo znotraj Skupnosti, če je z objektivnimi elementi dokazano, da prodajalec ni izpolnil obveznosti dokazovanja ali je vedel ali bi moral vedeti, da je bila transakcija, ki jo je izvedel, del kupčeve davčne utaje, in ni sprejel vseh razumnih ukrepov, ki bi jih lahko, zato da bi preprečil sodelovanje pri tej utaji.

(Glej točki 28 in 55 ter točko 1 izreka.)

2.        Prodajalcu ni mogoče zavrniti oprostitve DDV za dobavo znotraj Skupnosti v smislu člena 138(1) Direktive 2006/112, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2010/88, samo zato, ker je davčni organ druge države članice izbrisal identifikacijsko številko za davek na dodano vrednost kupca, pri čemer je imel ta izbris, čeprav je bil opravljen po dobavi blaga, retroaktiven učinek od datuma, ki je bil zgodnejši od datuma dobave. Glede na to, da mora pristojni nacionalni organ preveriti status davčnega zavezanca, preden mu dodeli identifikacijsko številko za davek na dodano vrednost, morebitna nepravilnost v registru namreč ne more povzročiti, da trgovec, ki se je oprl na podatke iz tega registra, izgubi pravico do oprostitve davka na dodano vrednost, ki bi jo sicer imel.

(Glej točki 63 in 65 ter točko 2 izreka.)