Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 8. aprillil 2021 – Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità di Dublino versus CZA

(kohtuasi C-228/21)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità di Dublino

Vastustaja kassatsioonimenetluses: CZA

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse artiklit 4 tuleb tõlgendada nii, et kaebuses, mis esitatakse liikmesriigi tehtud üleandmisotsuse peale määruse (EL) 604/20131 artikli 27 alusel, võib vastavalt määruse artikli 26 süsteemile ja sama määruse artikli 18 lõike 1 punktis b sätestatud tagasivõtmise kohustuse alusel tugineda üksnes sellele, et üleandmisotsuse teinud liikmesriik jättis varjupaigataotlejale andmata määruse artikli 4 lõikes 2 nimetatud teabelehe?

2.    Kas määruse artiklit 27, kui lugeda seda koostoimes sama määruse põhjendustega 18 ja 19 ning artikliga 4, tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui tuvastatakse artiklis 4 ette nähtud kohustuste rikkumine, näeb tõhus õiguskaitsevahend ette, et kohus peab tegema üleandmisotsuse tühistamise otsuse?

3.    Kui 2. küsimusele vastatakse eitavalt, siis kas määruse artiklit 27, kui lugeda seda koostoimes sama määruse põhjendustega 18 ja 19 ning artikliga 4, tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui tuvastatakse artiklis 4 ette nähtud kohustuste rikkumine, näeb tõhus õiguskaitsevahend ette, et kohus peab kaebaja esitatud asjaolusid arvesse võttes kontrollima selle rikkumise olulisust, ning võimaldab üleandmisotsuse kinnitada iga kord, kui ei ilmne põhjusi erineva sisuga üleandmisotsuse tegemiseks?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT 2013, L 180, lk 31).