Language of document :

A Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgium) által 2021. április 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A saját nevében, valamint kiskorú gyermekei, Y és Z törvényes képviselőjeként eljáró X kontra Belgische Staat

(C-230/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Az alapeljárás felei

Felperes: A saját nevében, valamint kiskorú gyermekei, Y és Z törvényes képviselőjeként eljáró X

Alperes: Belgische Staat

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen a családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv1 10. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összefüggésben értelmezett 2. cikkének f) pontját, hogy a valamely tagállamban tartózkodó „kísérő nélküli kiskorú” menekültnek a nemzeti joga alapján „nem házasnak” kell lennie ahhoz, hogy jogosult legyen első fokú egyenes ági felmenő rokonokkal való családegyesítésre?

Amennyiben igen: a 2003/86/EK irányelv 2. cikkének f) pontja és 10. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „kísérő nélküli kiskorúnak” tekinthető-e az a kiskorú menekült, akinek külföldön kötött házassága közrendi okokból nem ismerhető el?

____________

1 HL 2003. L 251., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 224. o.