Language of document :

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλετο Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Γερμανία)στις 27 Μαρτίου 2009 - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. κατά Bezirksregierung Arnsberg

(Υπόθεση C-115/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Καθής: Bezirksregierung Arnsberg

Προσεπικληθείσα: Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

Προδικαστικά ερωτήματα

Απαιτεί το άρθρο 10 α της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ 1, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/35/ΕΚ 2, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ζητούν την πρόσβαση στα δικαστήρια κράτους μέλους του οποίου το δικονομικό διοικητικό δίκαιο απαιτεί ως προϋπόθεση την προβολή προσβολής δικαιώματος, να μπορούν να προβάλουν την παράβαση όλων των κρίσιμων για την άδεια του σχεδίου περιβαλλοντικών διατάξεων, επομένως και αυτών των διατάξεων που προορίζονται μόνο για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κοινού και όχι, τουλάχιστον, και για την προστασία των εννόμων αγαθών μεμονωμένων ατόμων;

Για την περίπτωση που στο ερώτημα 1 δεν μπορεί να δοθεί ανεπιφύλακτα καταφατική απάντηση:

Απαιτεί το άρθρο 10 α της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/35/ΕΚ, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ζητούν την πρόσβαση στα δικαστήρια κράτους μέλους του οποίου το διοικητικό δικονομικό δίκαιο απαιτεί την προβολή προσβολής δικαιώματος, να μπορούν να προβάλουν την παράβαση αυτών των κρίσιμων για την άδεια του σχεδίου περιβαλλοντικών διατάξεων που βασίζονται άμεσα στο κοινοτικό δίκαιο ή μεταφέρουν τις κοινοτικές διατάξεις περί περιβάλλοντος στο εσωτερικό δίκαιο, επομένως και αυτών των διατάξεων που προορίζονται μόνο για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κοινού και όχι τουλάχιστον και για την προστασία των εννόμων αγαθών μεμονωμένων ατόμων;

α)    Στην περίπτωση που η απάντηση στο ερώτημα 2 πρέπει κατ' αρχήν να είναι καταφατική:

Πρέπει οι κοινοτικές διατάξεις περί περιβάλλοντος να πληρούν ορισμένες ουσιαστικές προϋποθέσεις για να μπορούν να προβληθούν στο πλαίσιο ασκήσεως προσφυγής;

β)    Στην περίπτωση που πρέπει να δοθεί καταφατική απάντηση στο ερώτημα 2α:

Για ποιες ουσιαστικές προϋποθέσεις (π.χ. άμεσο αποτέλεσμα, προστατευτικός σκοπός, στόχος) πρόκειται;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτημα 1 ή στο ερώτημα 2:

Προκύπτει άμεσα από την οδηγία αυτή η αξίωση της μη κυβερνητικής οργανώσεως για πρόσβαση στα δικαστήρια καθ' υπέρβαση των κανόνων του εσωτερικού δικαίου;

____________

1 - Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40-48).

2 - Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17-25).